Untitled-1
สารสนเทศ

Untitled-1
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คติพจน์ : สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม คำขวัญ : คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

หมวด : กิจกรรมวิชาการ
กลุ่มข่าว :


 📢ประกาศ เรื่องมาตรการและแนวทางการบริหารจัด... (อ่าน 287 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (21 พ.ค. 2564)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย....ที่สอบ... (อ่าน 281 ครั้ง) ฮิต
โดย : คนข่าว (21 พ.ค. 2564)ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย....ที่สอบ O-net ได้ 100%
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย....ที่สอบ... (อ่าน 228 ครั้ง) ฮิต
โดย : คนข่าว (21 พ.ค. 2564)ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย....ที่สอบติด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย....ที่สอบ... (อ่าน 256 ครั้ง) ฮิต
โดย : คนข่าว (21 พ.ค. 2564)ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย....ที่สอบติด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย....ที่สอบ... (อ่าน 226 ครั้ง) ฮิต
โดย : คนข่าว (21 พ.ค. 2564)ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย....ที่สอบติด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย....ที่สอบ... (อ่าน 202 ครั้ง) ฮิต
โดย : คนข่าว (21 พ.ค. 2564)ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย....ที่สอบติด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย....ที่สอบ... (อ่าน 211 ครั้ง) ฮิต
โดย : คนข่าว (21 พ.ค. 2564)ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย....ที่สอบติด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติด ระดับมัธยมศึกษ... (อ่าน 473 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (08 ม.ค. 2563)ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติดเข้าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ด้วยนะครับ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา สังฆมณฑลนครส... (อ่าน 544 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (19 ส.ค. 2562)เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ขอต้อนรับคณะฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลนครสวรรคและคณะศึกษาดูงาน/ กิจกรรม/โครงงาน/โครงการ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ณ ห้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ภาพบรรยากาศ อบรมเตรียมเข้ารีบการประเมิน สมศ. รอบ 4... (อ่าน 455 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (19 ส.ค. 2562)ทางโรงเรียนยอแฟพิจิตรได้เตรียมตัวการประเมินสถานศึกษา  การตรวจเยี่ยมของสมศ.  รอบ 4   โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการทำเอกสารต่าง&...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประเมินสถานศึกษา การตรวจเยี่ยมของสมศ. รอบ 4  (อ่าน 341 ครั้ง) จำนวน 21 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (19 ส.ค. 2562)เมื่อวันที่  14-15 สิงหาคม 2562  ทางโรงเรียนยอแซฟพิจิตรได้ต้อนรับ คณะกรมการสมศ. มาการประเมินสถานศึกษา การตรวจเยี่ยมของสมศ.  รอบ 4 ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวรปรัชญ์ ศรีน้อย (อ่าน 329 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (19 ส.ค. 2562)ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวรปรัชญ์  ศรีน้อย  เป็นผู้ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถในการคำนวน  จากการทดสอบพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ&n...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประกาศ โรงเรียนพระราชทาน (อ่าน 760 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (06 ก.ค. 2561)ประกาศข่าวดีจากกระทรวงศึกษาธิการ. ผลการตัดสินการคัดเลือกโรงเรียนพระราชทานประเภทระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่. ประจำปีการศึกษา 2560 สรุปว่าโรงเรียนยอแซฟพิจิ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทางโรงเรียนจัดทำบ้านดิน (อ่าน 760 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (15 พ.ค. 2561)    ทางโรงเรียนได้จัดสร้างบ้านดินห้องการเรียนรู้พอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ภายในบ้าน  ซึ่งภายในมีความรู้เกี่ยวกับเศร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 571 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (15 พ.ค. 2561)เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561  ทางโรงเรียนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง  เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียง  และปรับปรุงแ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 (อ่าน 624 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (15 พ.ค. 2561)เริ่มแล้วกับกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน เรียนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมแสนสนุกและสาระความรู้ดีๆรอน้องๆทุกคนอยู...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอแสดงความยินดีกับน้อง ภูริดา คงมีคอน (อ่าน 840 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (12 ก.พ. 2561)ขอแสดงความยินดีกับน้อง ภูริดา คงมีคอน นักเรียนร.ร.ยอแซฟพิจิตร สอบแข่งขันได้อันดับ 1 ของจังหวัดพิจิตร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผลการแข่งขัน Science Show ปี 2558 (อ่าน 1313 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (15 ก.ย. 2560)ทางโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน Science Show ปี 2558  ผลการแข่งขันได้รองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับประเทศ  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย<...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นักเรียนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ปี 2558 (อ่าน 1146 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (15 ก.ย. 2560)นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา รอบระดับจังหวัดพิจิตร ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร  มีรายการแข่งขัน 3 รายการ แข่งขันโปรแกรม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันไหว้ครู ปี 2557 (อ่าน 1017 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (15 ก.ย. 2560)ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ รู้จักพิธีการไหว้ครู รู้จักคุณค่าของความรักของคุณครูที่มีให้ต่อนักเรียน มีการประกวดทำพานในแต่ละดับ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 2
1 | 2  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ผลการแข่งขัน Science Show ปี 2558
15 ก.ย. 2560
 นักเรียนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ปี 2558
15 ก.ย. 2560
 วันบัณฑิตน้อย ปี 2557
15 ก.ย. 2560
 กิจกรรมวันวิชาการอนุบาล ปี 2557
15 ก.ย. 2560
 วันไหว้ครู ปี 2557
15 ก.ย. 2560
ทั้งหมด