Untitled-1
สารสนเทศ

Untitled-1
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คติพจน์ : สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม คำขวัญ : คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

หมวด : งานฝ่ายบุคลากร
กลุ่มข่าว :


 พิธีฉลองศาสนนาม บาทหลวงยากอบ ไพศาส ราชกิจ (อ่าน 183 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (04 ส.ค. 2565)ฝ่ายบุคคลากรและฝ่ายจิตตาภิบาล   โรงเรียนยอแซฟพิจิตร   จัดกิจกรรมในโอกาส"ฉลองศาสนนาม   บาทหลวงยากอบ  ไพศาล ราชก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมครูก่อนเกิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 503 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (13 พ.ค. 2562)วันที่ 9 พ.ค.2562  ทางโรงเรียนมีการประชุมคณะผู้บริหาร  คณะครู  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562   มีการแนะนำครูใหม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ครูดีเด่นประจำปี 2560 (อ่าน 840 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (12 ก.พ. 2561)ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับคณะคุณครูที่ได้รับรางวัลครูตัวอย่าง ของสังฆมณฑลนครสวรรค์. ประจำประการศึกษา 2560
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทางฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลนครสวรรค์มาเยี่ยม ปี 59 (อ่าน 925 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (19 ก.ย. 2560)ทางฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลนครสวรรค์มาเยี่ยมโรงเรียน และร่วมประชุมกับคณะกรรมการของโรงเรียน เพื่อรายงานการดำเนเนงานของปี 59  ให้แก่คณะกรรมการฝ่ายกา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 1
1

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ทางฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลนครสวรรค์มาเยี่ยม ปี 59
19 ก.ย. 2560
 ครูดีเด่นประจำปี 2560
12 ก.พ. 2561
 ประชุมครูก่อนเกิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
13 พ.ค. 2562
 พิธีฉลองศาสนนาม บาทหลวงยากอบ ไพศาส ราชกิจ
04 ส.ค. 2565
ทั้งหมด