Untitled-1
สารสนเทศ

Untitled-1
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คติพจน์ : สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม คำขวัญ : คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

หมวด : งานฝ่ายวิชาการ
กลุ่มข่าว :


 วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  (อ่าน 47 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (03 พ.ย. 2565)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT (อ่าน 168 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (16 มี.ค. 2565)วันพุธที่ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทางโรงเรียนเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที... (อ่าน 279 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (01 พ.ย. 2564)ทางโรงเรียนเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จัดให้มีการอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK เครื่องตรวจวัดหาค่าเชื้อไวรัสโควิด-19  ให...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บรรยากาศสอบวันแรก (อ่าน 285 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (04 ต.ค. 2564)บรรยากาศวันสอบวันแรก ตามมาตรการป้องกันโควิด-19   (กำหนดการสอบ 4-12 ตุลาคม 2564)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อนุมัติให้นักเรียนทำการสอบภายในโรงเรียนได้ (อ่าน 262 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (04 ต.ค. 2564)สืบเนื่องมาจากวันมาตรวจประเมินบรรยากาศภายในโรงเรียนเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  เพื่อขอการสอบภายในโรงเรียนยอแซฟพิจิตร  ผลการประเมินจากทางอำเภ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บรรยากาศการสอนออนไลน์ของคณะครูโรงเรียนยอแซฟพิจิตร (อ่าน 1259 ครั้ง) จำนวน 42 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (03 ก.ย. 2564)ประมวลภาพ...บรรยากาศการสอนออนไลน์ของคณะครูโรงเรียนยอแซฟพิจิตร.....ที่กำลังทำการสอนออนไลน์....ในช่วงโควิด.  ซึ่งทางคณะผู้บริหารโรงเรียนได้จัดให้มี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มาติดตามและประเมินผ... (อ่าน 388 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (02 ก.ค. 2563)วันที่1 กรกฎาคม 2563โรงเรียนยอแซฟพิจิตรเปิดเรียนวันแรก ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มาติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษา 2563 (อ่าน 349 ครั้ง) จำนวน 5 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (02 ก.ค. 2563)
เปิดเรียนวันแรกเทอมที่1/2563  -ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ มาดูความพร้อมของรร.ในการจัดการเรียนการสอนแบบวันคู่วันคี่ (ช่วงโควิด-19)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คุณนายอภิวัฒน์ วงศ์ตันติเจริญ. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข... (อ่าน 491 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (04 มี.ค. 2563)เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ทางโรงเรียนยอแซฟพิจิตร ต้องขอบพระคุณนายอภิวัฒน์ วงศ์ตันติเจริญ. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมือง. จังหวัดพิจิตร. ร่วมด้วยเจ้าหน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 415 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (04 มี.ค. 2563)ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อแสดงความรัก ความเมตตาจิต ปลูกจิตสำนึกของนักเรียนที่กำลังจะจบได้มีคว...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เจ้าหน้าที่อนามัยตำบลท่าหลวง. ได้มาให้ความรู้ การป... (อ่าน 386 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (04 มี.ค. 2563)ทางโรงเรียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อนามัยตำบลท่าหลวง. ได้มาให้ความรู้ การป้องกันการดูแลตัวเอง. จากการเป็นโรคติดต่อต่างๆ. และวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธี..ให้ก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประมวลภาพการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนป... (อ่าน 589 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (27 ก.ย. 2562)เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2562   ทางโรงเรียนได้รับการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนได้รับตราพระราชทานโครงกา... (อ่าน 495 ครั้ง) จำนวน 9 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (27 ส.ค. 2562)ขอแสดงความยินดีกับ คณะผู้บริหาร คณะครู เข้ารับตราพระราชทานตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ้งได้เข้าร่วมโครงการเป็นปีแรกของโรงเรียนยอแซฟพิจิตรค่ะ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  (อ่าน 734 ครั้ง) จำนวน 2 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (26 ส.ค. 2562)
เว็บไซต์ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41 จังหวัดพิจิตร 
https...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันต่อต้าน โลก  (อ่าน 391 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (08 ก.ค. 2562)เก็บภาพมาฝาก ทางโรงเรียนยอซฟพิจิตรกับคณะครู และนักเรียน  ร่วมกันเิดนรณรงค์  ต่อต้านยาเสพติด โดยมุ่งเน้นมิให้เยาวชนไปยุ่งกับยาเสพติด เลยจัดกิ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  เตรียมรับประเมินภายในบูรณาการสู่ประเมินภายนอกรอบ4... (อ่าน 412 ครั้ง) จำนวน 23 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (08 ก.ค. 2562)วันแรกจนถึงภาพวันสุดท้ายของการอบรม  วันที่ 6-7 กรกฎาคม  2562   ภาพประทับใจรอยยิ้มจากบุคลากรคุณภาพของโรงเรียนยอแซฟพิจิตร แม้เนื้อหา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คนเก่งยอแซฟเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษ (อ่าน 427 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (05 มิ.ย. 2562)คนเก่งยอแซฟ...ร่วมรายการแข่งขันภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญพร้อมเกียรติบัตร. เมื่อวันที่ 19. พฤษภาคม 2562. ที่กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมจินตคณิต ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา (อ่าน 340 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (13 พ.ค. 2562)วันที่. 8 พ.ค. 2562. การอบรมจินตคณิตให้กับคณะครูระดับอนุบาล ระดับประถม ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Course Outline และ ... (อ่าน 355 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (06 พ.ค. 2562)วันที่ 6-7  พฤษาคม  2562  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Course Outline และ LMS  ให้กับคณะครูโรงเรียนยอแซฟพิจิตร  ณ ห้องประชุม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอแสดงความดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขั... (อ่าน 411 ครั้ง) ฮิต
โดย : คนข่าว (23 พ.ย. 2561)เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน  2561  ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลหลายรายการและ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 2
1 | 2  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 นักขับร้องรุ่นเยาว์จากโรงเรียนยอแซฟพิจิตรร่วมงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2560
10 ต.ค. 2560
 บรรยากาศการสอนออนไลน์ของคณะครูโรงเรียนยอแซฟพิจิตร
03 ก.ย. 2564
 คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติประเมินโรงเรียนยอแซฟพิจิตร เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน
10 ต.ค. 2560
 การแข่งขันวิชาการที่จังหวัดตาก
19 ธ.ค. 2560
 นักเรียนแข่งขันว่ายน้ำ ที่จังหวัดกำแพงเพชร
12 ก.พ. 2561
ทั้งหมด