_PRINT 


ข่าว : ประกาศ โรงเรียนพระราชทาน
ประกาศ
ประกาศข่าวดีจากกระทรวงศึกษาธิการ. ผลการตัดสินการคัดเลือกโรงเรียนพระราชทานประเภทระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่. ประจำปีการศึกษา 2560 สรุปว่าโรงเรียนยอแซฟพิจิตรได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน....อย่างเป็นทางการ
ประกาศข่าวดีจากกระทรวงศึกษาธิการ. ผลการตัดสินการคัดเลือกโรงเรียนพระราชทานประเภทระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่. ประจำปีการศึกษา 2560 สรุปว่าโรงเรียนยอแซฟพิจิตรได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน....อย่างเป็นทางการ

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 768 ครั้ง
วันที่ 06 กรกฎาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:41:36:PM