_PRINT 


ข่าว : นักเรียรับประทานอย่างมีระเบียบ
นักเรียรับประทานอย่างมีระเบียบ
นักเรียนรับประทานอาหารวันแรกของการเปิดภาคเรียน. ปีการศึกษา 2561  ทางโรงเรียนฝึกให้นักเรียนมีระเบียบ  ความมีวินัย  สวดก่อนรับประทานอาหาร  ทุกวัน
นักเรียนรับประทานอาหารวันแรกของการเปิดภาคเรียน. ปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 203 ครั้ง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:37:38:AM