_PRINT 


ข่าว : ทางโรงเรียนจัดทำบ้านดิน
ทางโรงเรียนจัดทำบ้านดิน
    ทางโรงเรียนได้จัดสร้างบ้านดินห้องการเรียนรู้พอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ภายในบ้าน  ซึ่งภายในมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หลายๆ เรื่องของการเรียนรู้ด้วยกัน
ทางโรงเรียนได้จัดสร้างบ้านดินห้องการเรียนรู้พอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ภายในบ้าน  ซึ่งภายในมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หลายๆ เรื่องของการเรียนรู้ด้วยกัน

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 768 ครั้ง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:50:43:PM