_PRINT 


ข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง
การอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง
เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561  ทางโรงเรียนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง  เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียง  และปรับปรุงแผนการเรียนการสอนให้เป็นแบบสถานศึกษาพอเพียง ตามทฤษฎีของในหลวง รัชกาลที่ 9  
เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561  ทางโรงเรียนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง  เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียง  และปรับปรุงแผนการเรียนการสอนให้เป็นแบบสถานศึกษาพอเพียง ตามทฤษฎีของในหลวง รัชกาลที่ 9  โดยอบรมให้กับคณะผู้บริหารคณะครูทั้งโรงเรียน

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 229 ครั้ง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:18:24:AM