_PRINT 


ข่าว : นักเรียนแข่งขันว่ายน้ำ ที่จังหวัดกำแพงเพชร
นักเรียนแข่งขันว่ายน้ำ
ผลงานความสามารถของเด็กนักเรียนโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ณ สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ผลงานความสามารถของเด็กนักเรียนโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ณ สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 936 ครั้ง
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:36:34:PM