_PRINT 


ข่าว : ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับจราจร
ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับจราจร
ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนกับหน่วยงานราชการ คือ เจ้าหน้าที่ตำรวรมาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้รถบนท้องถนน
ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนกับหน่วยงานราชการ คือ เจ้าหน้าที่ตำรวรมาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้รถบนท้องถนน

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 1154 ครั้ง
วันที่ 19 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:38:05:PM