_PRINT 


ข่าว : ผลการแข่งขัน Science Show ปี 2558
ผลการแข่งขัน
ทางโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน Science Show ปี 2558  ผลการแข่งขันได้รองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับประเทศ  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย

ทางโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน Science Show ปี 2558  ผลการแข่งขันได้รองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับประเทศ  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย


ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 1180 ครั้ง
วันที่ 15 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:33:07:PM