_PRINT 


ข่าว : การอบรมเทคโนโลยี ปี 2558
การอบรมเทคโนโลยี
ทางโรงเรียนส่งคณะครูร่วมอบรมการพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับทางการพัฒนาคุณภาพของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานโรงเรียน
ทางโรงเรียนส่งคณะครูร่วมอบรมการพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับทางการพัฒนาคุณภาพของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานโรงเรียน

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 847 ครั้ง
วันที่ 15 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:06:14:PM