_PRINT 


ข่าว : นักเรียนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ปี 2558
นักเรียนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา รอบระดับจังหวัดพิจิตร ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร  มีรายการแข่งขัน 3 รายการ แข่งขันโปรแกรมนำเสนอ แข่งขันโปรแกรมสร้างภาพกราฟฟิค แข่งขันโปรแกรมอีบุ๊ค
นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา รอบระดับจังหวัดพิจิตร ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร  มีรายการแข่งขัน 3 รายการ แข่งขันโปรแกรมนำเสนอ แข่งขันโปรแกรมสร้างภาพกราฟฟิค แข่งขันโปรแกรมอีบุ๊ค

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 1174 ครั้ง
วันที่ 15 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:50:00:PM