_PRINT 


ข่าว : “สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ”
“สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ”
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 –ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียน จัดกิจกรรมเทิดเกียรติและสรรเสริญพระนางมารีย์ เป็นพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ คือ พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาส “สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 –ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียน จัดกิจกรรมเทิดเกียรติและสรรเสริญพระนางมารีย์ เป็นพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ คือ พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาส “สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ” โดยบาทหลวง สำราญ ลออสิทธิภิรมย์ (เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟพิจิตร) เป็นประธานในพิธี เพื่อให้คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุลคากรทางการศึกษา ได้ระลึกถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระแม่มารีย์ที่มีต่อพระเยซูซึ่งเป็นบุตร และเทิดเกียรติสรรเสริญพระนางมารีย์ด้วยการคำนับและถวายดอกไม้แด่พระรูป ในฐานะเป็นภรรยาของท่านนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน และเป็นมารดาของพระเยซูผู้เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 137 ครั้ง
วันที่ 05 กันยายน 2565
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:30:48:AM