_PRINT 


ข่าว : บรรยากาศการสอนออนไลน์ของคณะครูโรงเรียนยอแซฟพิจิตร
บรรยากาศการสอนออนไลน์ของคณะครูโรงเรียนยอแซฟพิจิตร
ประมวลภาพ...บรรยากาศการสอนออนไลน์ของคณะครูโรงเรียนยอแซฟพิจิตร.....ที่กำลังทำการสอนออนไลน์....ในช่วงโควิด.  ซึ่งทางคณะผู้บริหารโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นักเรียนทุกคนที่ไม่สามารถมาเรียนตามปกติได้....ตามนโยบายของจังหวัดหยุดการแพร่เช
ประมวลภาพ...บรรยากาศการสอนออนไลน์ของคณะครูโรงเรียนยอแซฟพิจิตร.....ที่กำลังทำการสอนออนไลน์....ในช่วงโควิด.  ซึ่งทางคณะผู้บริหารโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นักเรียนทุกคนที่ไม่สามารถมาเรียนตามปกติได้....ตามนโยบายของจังหวัดหยุดการแพร่เชื้อหรือการกระจายเชื้อ  โดยให้อยู่กับบ้านของตัวเอง....

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 1227 ครั้ง
วันที่ 03 กันยายน 2564
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:37:32:PM