_PRINT 


ข่าว : เปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษา 2563
เปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษา
เปิดเรียนวันแรกเทอมที่1/2563  -ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ มาดูความพร้อมของรร.ในการจัดการเรียนการสอนแบบวันคู่วันคี่ (ช่วงโควิด-19)
-กิจกรรมหน้าธงปกติ นร.เข้าแถวตามจุดห่างกัน1.3ม.   -ครู นร.ใส่แมสและเฟสชิลตามนโยบาย <
เปิดเรียนวันแรกเทอมที่1/2563  -ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ มาดูความพร้อมของรร.ในการจัดการเรียนการสอนแบบวันคู่วันคี่ (ช่วงโควิด-19)
-กิจกรรมหน้าธงปกติ นร.เข้าแถวตามจุดห่างกัน1.3ม.   -ครู นร.ใส่แมสและเฟสชิลตามนโยบาย

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 320 ครั้ง
วันที่ 02 กรกฎาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:56:46:PM