_PRINT 


ข่าว : คุณนายอภิวัฒน์ วงศ์ตันติเจริญ. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมือง. จังหวัดพิจิตร. ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่อนามัยตำบลท่าหลวง. ที่มาแนะนำให้ความข้อมูลข่าวสารความรู้
คุณนายอภิวัฒน์
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ทางโรงเรียนยอแซฟพิจิตร ต้องขอบพระคุณนายอภิวัฒน์ วงศ์ตันติเจริญ. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมือง. จังหวัดพิจิตร. ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่อนามัยตำบลท่าหลวง. ที่มาแนะนำให้ความข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน. โรค โควิด19. ที่พวกสาม
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562  ทางโรงเรียนยอแซฟพิจิตร ต้องขอบพระคุณนายอภิวัฒน์ วงศ์ตันติเจริญ. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมือง. จังหวัดพิจิตร. ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่อนามัยตำบลท่าหลวง. ที่มาแนะนำให้ความข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน. โรค โควิด19. ที่พวกสามารถป้องกันเองได้โดยดูแลรักษาสุขภาพตนเอง...ได้ไม่ยาก เช่น การล้างมือ. การใช้ช้อนกลาง. การใช้หน้ากากปิดจมูกป้องกันการรับเชื้อโรค....พร้อมสรุปผลการตรวจยังไม่มีพบรายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อในจังหวัดพิจิตรเลยสักคน . เมื่อวันที่ 2 มีนาคม. 2563. เวลา 08.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าเวที. โรงเรียนยอแซฟพิจิตร

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 457 ครั้ง
วันที่ 04 มีนาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:09:09:PM