_PRINT 


ข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อแสดงความรัก ความเมตตาจิต ปลูกจิตสำนึกของนักเรียนที่กำลังจะจบได้มีความผูกพันธ์กับสถานศึกษาที่ตนเองได้ศึกษามา.....
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อแสดงความรัก ความเมตตาจิต ปลูกจิตสำนึกของนักเรียนที่กำลังจะจบได้มีความผูกพันธ์กับสถานศึกษาที่ตนเองได้ศึกษามา.....

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 280 ครั้ง
วันที่ 04 มีนาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:54:56:PM