_PRINT 


ข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,4
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติดเข้าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ด้วยนะครับ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติดเข้าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ด้วยนะครับ

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 495 ครั้ง
วันที่ 08 มกราคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:59:57:PM