_PRINT 


ข่าว : ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ขอแสดงความยินดีกับ คณะผู้บริหาร คณะครู เข้ารับตราพระราชทานตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ้งได้เข้าร่วมโครงการเป็นปีแรกของโรงเรียนยอแซฟพิจิตรค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับ คณะผู้บริหาร คณะครู เข้ารับตราพระราชทานตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ้งได้เข้าร่วมโครงการเป็นปีแรกของโรงเรียนยอแซฟพิจิตรค่ะ

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 486 ครั้ง
วันที่ 27 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:32:06:PM