_PRINT 


ข่าว : ภาพบรรยากาศ อบรมเตรียมเข้ารีบการประเมิน สมศ. รอบ 4
ภาพบรรยากาศ
ทางโรงเรียนยอแฟพิจิตรได้เตรียมตัวการประเมินสถานศึกษา  การตรวจเยี่ยมของสมศ.  รอบ 4   โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการทำเอกสารต่าง  ๆ  การทำแผนพัฒนา  เพื่อให้สอดคล้องการการตรวจประเมิน  รอบ 4  ในครั้งนี้
ทางโรงเรียนยอแฟพิจิตรได้เตรียมตัวการประเมินสถานศึกษา  การตรวจเยี่ยมของสมศ.  รอบ 4   โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการทำเอกสารต่าง  ๆ  การทำแผนพัฒนา  เพื่อให้สอดคล้องการการตรวจประเมิน  รอบ 4  ในครั้งนี้

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 477 ครั้ง
วันที่ 19 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:19:58:PM