_PRINT 


ข่าว : การประเมินสถานศึกษา การตรวจเยี่ยมของสมศ. รอบ 4
การประเมินสถานศึกษา
เมื่อวันที่  14-15 สิงหาคม 2562  ทางโรงเรียนยอแซฟพิจิตรได้ต้อนรับ คณะกรมการสมศ. มาการประเมินสถานศึกษา การตรวจเยี่ยมของสมศ.  รอบ 4   
เมื่อวันที่  14-15 สิงหาคม 2562  ทางโรงเรียนยอแซฟพิจิตรได้ต้อนรับ คณะกรมการสมศ. มาการประเมินสถานศึกษา การตรวจเยี่ยมของสมศ.  รอบ 4

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 348 ครั้ง
วันที่ 19 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:49:22:PM