_PRINT 


ข่าว : ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวรปรัชญ์ ศรีน้อย
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวรปรัชญ์
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวรปรัชญ์  ศรีน้อย  เป็นผู้ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถในการคำนวน  จากการทดสอบพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562   เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวรปรัชญ์  ศรีน้อย  เป็นผู้ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถในการคำนวน  จากการทดสอบพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562   เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 345 ครั้ง
วันที่ 19 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:22:53:PM