_PRINT 


ข่าว : เตรียมรับประเมินภายในบูรณาการสู่ประเมินภายนอกรอบ4
เตรียมรับประเมินภายในบูรณาการสู่ประเมินภายนอกรอบ4
วันแรกจนถึงภาพวันสุดท้ายของการอบรม  วันที่ 6-7 กรกฎาคม  2562   ภาพประทับใจรอยยิ้มจากบุคลากรคุณภาพของโรงเรียนยอแซฟพิจิตร แม้เนื้อหาจะมาก มีความยากและท้าทาย แต่ทุกท่านทั้งหลาย ก็สามารถดำเนินการพัฒนาจนสำเร็จได้ตามแผนที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี
วันแรกจนถึงภาพวันสุดท้ายของการอบรม  วันที่ 6-7 กรกฎาคม  2562   ภาพประทับใจรอยยิ้มจากบุคลากรคุณภาพของโรงเรียนยอแซฟพิจิตร แม้เนื้อหาจะมาก มีความยากและท้าทาย แต่ทุกท่านทั้งหลาย ก็สามารถดำเนินการพัฒนาจนสำเร็จได้ตามแผนที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี ขอบพระคุณที่รักองค์กรและพรุ่งนี้เรามาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในกันต่อ #สู้ๆไปด้วยกัน นะครับ

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 397 ครั้ง
วันที่ 08 กรกฎาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:36:53:PM