_PRINT 


ข่าว : การอบรมจินตคณิต ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
การอบรมจินตคณิต
วันที่. 8 พ.ค. 2562. การอบรมจินตคณิตให้กับคณะครูระดับอนุบาล ระดับประถม ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วันที่. 8 พ.ค. 2562. การอบรมจินตคณิตให้กับคณะครูระดับอนุบาล ระดับประถม ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่โรงเรียนยอแซฟพิจิตร

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 328 ครั้ง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:15:19:PM