_PRINT 


ข่าว : กิจกรรมวันวิชาการอนุบาล ปี 2557
กิจกรรมวันวิชาการอนุบาล
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันวิชาการขึ้น เพื่อให้เรียนได้ตระหนักถึงการเรียนรู้ของนักเรียน โดยภายในงานมีซุ้มกิจกรรมมากมายที่จะให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมที่บริเวณหน้าอาคารยอแซฟ
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันวิชาการขึ้น เพื่อให้เรียนได้ตระหนักถึงการเรียนรู้ของนักเรียน โดยภายในงานมีซุ้มกิจกรรมมากมายที่จะให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมที่บริเวณหน้าอาคารยอแซฟ

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 946 ครั้ง
วันที่ 15 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:10:35:PM