Untitled-1
สารสนเทศ

Untitled-1
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.167.18.170
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 34
54.167.xx.xxx
46.229.xxx.xxx
69.16.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 34
Untitled-1
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Untitled-1
รวมลิงท์ราชการ
 
nited
pra
ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คติพจน์ : สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม คำขวัญ : คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน้าแรก กิจกรรมนักเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 24 รูป อ่าน 79 ครั้ง79003 ก.ย. 2561
 นักเรียรับประทานอย่างมีระเบียบ 4 รูป อ่าน 148 ครั้ง148016 พ.ค. 2561
 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 14 รูป อ่าน 255 ครั้ง255012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สามัญ 17 รูป อ่าน 235 ครั้ง235012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สำรอง 18 รูป อ่าน 227 ครั้ง227012 ก.พ. 2561
 ทัศนศึกษาอนุบาล  3 รูป อ่าน 231 ครั้ง231012 ก.พ. 2561
 ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ดำเนินก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม... 4 รูป มาใหม่ อ่าน 305 ครั้ง305015 ก.ย. 2560
 งานวันสุนทรภู่ ปี 2557 11 รูป มาใหม่ อ่าน 272 ครั้ง272015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมวันภาษาไทย ปี2557 11 รูป มาใหม่ อ่าน 271 ครั้ง271015 ก.ย. 2560
 งานวันเด็ก ปี 2557 12 รูป มาใหม่ อ่าน 238 ครั้ง238015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรมวิชาการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประกาศ โรงเรียนพระราชทาน 2 รูป อ่าน 89 ครั้ง89006 ก.ค. 2561
 ทางโรงเรียนจัดทำบ้านดิน 12 รูป อ่าน 105 ครั้ง105015 พ.ค. 2561
 การอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง 13 รูป อ่าน 104 ครั้ง104015 พ.ค. 2561
 กิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 9 รูป อ่าน 118 ครั้ง118015 พ.ค. 2561
 ขอแสดงความยินดีกับน้อง ภูริดา คงมีคอน 3 รูป อ่าน 237 ครั้ง237012 ก.พ. 2561
 ผลการแข่งขัน Science Show ปี 2558 13 รูป มาใหม่ อ่าน 325 ครั้ง325015 ก.ย. 2560
 นักเรียนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 309 ครั้ง309015 ก.ย. 2560
 วันไหว้ครู ปี 2557 13 รูป มาใหม่ อ่าน 315 ครั้ง315015 ก.ย. 2560
 วันบัณฑิตน้อย ปี 2557 9 รูป มาใหม่ อ่าน 306 ครั้ง306015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมวันวิชาการอนุบาล ปี 2557 10 รูป มาใหม่ อ่าน 313 ครั้ง313015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 วันสุนทรภู่ 14 รูป อ่าน 64 ครั้ง64006 ก.ค. 2561
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 59 14 รูป มาใหม่ อ่าน 332 ครั้ง332019 ก.ย. 2560
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ข่าวยอแซฟ ฉบับที่ 002/2561 1 รูป อ่าน 55 ครั้ง55020 ก.ย. 2561
 กิจกรรมช่วงเช้าวันศุกร์ วิาภาษาอังกฤษ 7 รูป อ่าน 64 ครั้ง64022 ส.ค. 2561
 การแข่งขันวิชาอังกฤษ ปี 2559 7 รูป อ่าน 308 ครั้ง308019 ก.ย. 2560
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 26 รูป อ่าน 61 ครั้ง61022 ส.ค. 2561
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการงานอาชีพฯ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมดีๆ นักเรียนมัธยมสร้าง QR CORD ในบ้านดินแหล... 7 รูป อ่าน 34 ครั้ง34020 ก.ย. 2561
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพละศึกษา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 การแข่งขันกีฬาอนุบาล ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 284 ครั้ง284015 ก.ย. 2560
หน้าแรก กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ลูกเสือเนตรนารีร่วมกันบำเพ็ญประยชน์ บริเวณหน้าโรงเ... 9 รูป อ่าน 74 ครั้ง74006 ก.ค. 2561
 การรับรางวัล ชนะเลิศการแข่งขันประกวดเดินสวนสนาม 10 รูป อ่าน 52 ครั้ง52006 ก.ค. 2561
 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดินประกวดสวนสนาม ระดับลูกเส... 9 รูป อ่าน 133 ครั้ง133018 มิ.ย. 2561
 พิธีถวายพวงมาลา แด่ ร.6 9 รูป มาใหม่ อ่าน 231 ครั้ง231019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าโครงการต้านยาเสพติด ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 244 ครั้ง244015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปี 57... 20 รูป มาใหม่ อ่าน 256 ครั้ง256015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญ ปี 57 22 รูป มาใหม่ อ่าน 275 ครั้ง275015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ปี 57 10 รูป มาใหม่ อ่าน 310 ครั้ง310015 ก.ย. 2560
 การเดินสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี ปี 2557 6 รูป มาใหม่ อ่าน 271 ครั้ง271015 ก.ย. 2560
หน้าแรก กิจกรรมจิตอาสา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 พิธีมิซซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 12 รูป อ่าน 47 ครั้ง47022 ส.ค. 2561
 เจ้าอาวาสนักบุญยอแซฟนำของบริจาคแก่ผู้ยากจน บริเวณชุ... 11 รูป อ่าน 44 ครั้ง44022 ส.ค. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ ปี 59 8 รูป มาใหม่ อ่าน 302 ครั้ง302019 ก.ย. 2560
หน้าแรก คนเก่งยอแซฟ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 รับรางวัลจากการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้าน 8 รูป อ่าน 71 ครั้ง71027 ก.ย. 2561
 นักเรียนยอแซฟพิจิตรเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภ... 14 รูป อ่าน 53 ครั้ง53020 ก.ย. 2561
 นักเรียนได้รับรางวัลจากไปรษณีย์ ปี 59 6 รูป มาใหม่ อ่าน 273 ครั้ง273019 ก.ย. 2560
 ลูกเสือ เนตรนารีทุกคนที่ร่วมกันเดินสวนสนาม ปี 60 8 รูป อ่าน 260 ครั้ง260019 ก.ย. 2560
 คณะครูรับทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ประจำปี 2... มาใหม่ อ่าน 247 ครั้ง247019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายวิชาการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากการแข่งขันงานศิลปหัตถ... 19 รูป อ่าน 63 ครั้ง63027 ก.ย. 2561
 ทางโรงเรียนร่วมเป็นส่วนหนึึ่งของรายการช่อง ETV 11 รูป อ่าน 47 ครั้ง47020 ก.ย. 2561
 สช.สุดปลื้ม นักเรียนและโรงเรียนเอกชนได้รับรางวัล 1 รูป อ่าน 106 ครั้ง106012 ก.ค. 2561
 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีกระทรว... 8 รูป อ่าน 100 ครั้ง100004 มิ.ย. 2561
 ขายหนังสือ ขายเสื้อผ้า 12 รูป อ่าน 124 ครั้ง124015 พ.ค. 2561
 นักเรียนแข่งขันว่ายน้ำ ที่จังหวัดกำแพงเพชร 7 รูป อ่าน 266 ครั้ง266012 ก.พ. 2561
 การแข่งขันวิชาการที่จังหวัดตาก 7 รูป อ่าน 275 ครั้ง275019 ธ.ค. 2560
 คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติประเมินโรงเรียนยอแซฟ... 13 รูป อ่าน 369 ครั้ง369010 ต.ค. 2560
 นักขับร้องรุ่นเยาว์จากโรงเรียนยอแซฟพิจิตรร่วมงานมห... 9 รูป อ่าน 360 ครั้ง360010 ต.ค. 2560
 การอบรมเทคโนโลยี ปี 2558 10 รูป มาใหม่ อ่าน 265 ครั้ง265015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก งานฝ่ายบุคลากร :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ครูดีเด่นประจำปี 2560 15 รูป อ่าน 226 ครั้ง226012 ก.พ. 2561
 ทางฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลนครสวรรค์มาเยี่ยม ปี 59 6 รูป มาใหม่ อ่าน 291 ครั้ง291019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายอาคารสถานที่ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ข่าวยอแซฟ ฉบับที่ 001/2561 1 รูป อ่าน 61 ครั้ง61020 ก.ย. 2561
 ทางโรงเรียนได้รวบรวมนำกล่องนม 4 รูป อ่าน 97 ครั้ง97018 มิ.ย. 2561
 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คุณธรรม นำความรู้. ปลูกต้นดาวเร... 9 รูป อ่าน 402 ครั้ง402010 ต.ค. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 10 รูป มาใหม่ อ่าน 332 ครั้ง332019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 มาใหม่ อ่าน 315 ครั้ง315019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายธุรการ การเงิน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เข้าตรวจการเบิกจ... 7 รูป อ่าน 101 ครั้ง101012 ก.ค. 2561
หน้าแรก งานฝ่ายปกครอง :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 เลือกประธานนักเรียน ประจำปี 2561 16 รูป อ่าน 71 ครั้ง71018 มิ.ย. 2561
 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 11 รูป อ่าน 79 ครั้ง79018 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ปี 59 11 รูป อ่าน 253 ครั้ง253019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมไหว้ครู ปี 59 13 รูป อ่าน 284 ครั้ง284019 ก.ย. 2560
 งานไหว้ครู ปี 2558 11 รูป มาใหม่ อ่าน 315 ครั้ง315015 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร... 5 รูป อ่าน 39 ครั้ง39022 ส.ค. 2561
 กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 21 รูป อ่าน 70 ครั้ง70022 ส.ค. 2561
 โครงการ เติมสุขสมวัยใส่ใจผู้สูงอายุ 12 รูป อ่าน 126 ครั้ง126015 พ.ค. 2561
 กิจกรรมพ่นยุง บริเวณโรงเรียนก่อนเข้าค่ายลูกเสือ 5 รูป อ่าน 266 ครั้ง266012 ก.พ. 2561
 นักเรียนร่วมแสดงความสามารถรำ ณ สถานีรถไฟพิจิตร 8 รูป อ่าน 200 ครั้ง200012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 59 9 รูป อ่าน 307 ครั้ง307019 ก.ย. 2560
 ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับจราจร 6 รูป มาใหม่ อ่าน 305 ครั้ง305019 ก.ย. 2560
 งานเข้าพรรษา ปี 2559 11 รูป อ่าน 261 ครั้ง261019 ก.ย. 2560
 นักเรียนร้องเพลงอวยพรให้กับสำนักงานสาธารณสุข พิจิตร... 8 รูป มาใหม่ อ่าน 277 ครั้ง277015 ก.ย. 2560
 งานวันแม่ ปี 2558 9 รูป มาใหม่ อ่าน 369 ครั้ง369015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คุณธรรม นำความรู้. ปลูกต้นดาวเรือง #สัญลักษณ์เลข9 ... 9 รูป อ่าน 402 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 งานวันแม่ ปี 2558 9 รูป มาใหม่ อ่าน 369 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติประเมินโรงเรียนยอแซฟพิจิตร เพื่อขอรับรางว... 13 รูป อ่าน 369 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 นักขับร้องรุ่นเยาว์จากโรงเรียนยอแซฟพิจิตรร่วมงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาต... 9 รูป อ่าน 360 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 กิจกรรมกีฬาสี ภายใน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2557 12 รูป มาใหม่ อ่าน 343 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 โครงการทัศนศึกษา ปี 2557 7 รูป มาใหม่ อ่าน 332 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 10 รูป มาใหม่ อ่าน 332 ครั้ง19 ก.ย. 2560
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 59 14 รูป มาใหม่ อ่าน 332 ครั้ง19 ก.ย. 2560
 งานวันพ่อ ปี 2558 11 รูป มาใหม่ อ่าน 327 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 ผลการแข่งขัน Science Show ปี 2558 13 รูป มาใหม่ อ่าน 325 ครั้ง15 ก.ย. 2560