Untitled-1
สารสนเทศ

Untitled-1
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.80.58.121
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 29
54.80.xx.xxx
54.36.xxx.xx
46.229.xxx.xxx
178.150.xx.xxx
77.247.xxx.xx

  ทั้งหมด: 29
Untitled-1
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Untitled-1
รวมลิงท์ราชการ
 
nited
pra
ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คติพจน์ : สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม คำขวัญ : คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน้าแรก กิจกรรมนักเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 24 รูป16003 ก.ย. 2561
 นักเรียรับประทานอย่างมีระเบียบ 4 รูป อ่าน 92 ครั้ง92016 พ.ค. 2561
 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 14 รูป อ่าน 201 ครั้ง201012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สามัญ 17 รูป อ่าน 200 ครั้ง200012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สำรอง 18 รูป อ่าน 187 ครั้ง187012 ก.พ. 2561
 ทัศนศึกษาอนุบาล  3 รูป อ่าน 180 ครั้ง180012 ก.พ. 2561
 ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ดำเนินก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม... 4 รูป มาใหม่ อ่าน 260 ครั้ง260015 ก.ย. 2560
 งานวันสุนทรภู่ ปี 2557 11 รูป มาใหม่ อ่าน 211 ครั้ง211015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมวันภาษาไทย ปี2557 11 รูป มาใหม่ อ่าน 220 ครั้ง220015 ก.ย. 2560
 งานวันเด็ก ปี 2557 12 รูป มาใหม่ อ่าน 203 ครั้ง203015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรมวิชาการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประกาศ โรงเรียนพระราชทาน 2 รูป อ่าน 46 ครั้ง46006 ก.ค. 2561
 ทางโรงเรียนจัดทำบ้านดิน 12 รูป อ่าน 72 ครั้ง72015 พ.ค. 2561
 การอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง 13 รูป อ่าน 74 ครั้ง74015 พ.ค. 2561
 กิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 9 รูป อ่าน 79 ครั้ง79015 พ.ค. 2561
 ขอแสดงความยินดีกับน้อง ภูริดา คงมีคอน 3 รูป อ่าน 198 ครั้ง198012 ก.พ. 2561
 ผลการแข่งขัน Science Show ปี 2558 13 รูป มาใหม่ อ่าน 247 ครั้ง247015 ก.ย. 2560
 นักเรียนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 245 ครั้ง245015 ก.ย. 2560
 วันไหว้ครู ปี 2557 13 รูป มาใหม่ อ่าน 249 ครั้ง249015 ก.ย. 2560
 วันบัณฑิตน้อย ปี 2557 9 รูป มาใหม่ อ่าน 252 ครั้ง252015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมวันวิชาการอนุบาล ปี 2557 10 รูป มาใหม่ อ่าน 251 ครั้ง251015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 วันสุนทรภู่ 14 รูป อ่าน 43 ครั้ง43006 ก.ค. 2561
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 59 14 รูป มาใหม่ อ่าน 283 ครั้ง283019 ก.ย. 2560
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ข่าวยอแซฟ ฉบับที่ 002/2561 1 รูป2020 ก.ย. 2561
 กิจกรรมช่วงเช้าวันศุกร์ วิาภาษาอังกฤษ 7 รูป19022 ส.ค. 2561
 การแข่งขันวิชาอังกฤษ ปี 2559 7 รูป อ่าน 238 ครั้ง238019 ก.ย. 2560
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 26 รูป15022 ส.ค. 2561
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการงานอาชีพฯ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมดีๆ นักเรียนมัธยมสร้าง QR CORD ในบ้านดินแหล... 7 รูป3020 ก.ย. 2561
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพละศึกษา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 การแข่งขันกีฬาอนุบาล ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 214 ครั้ง214015 ก.ย. 2560
หน้าแรก กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ลูกเสือเนตรนารีร่วมกันบำเพ็ญประยชน์ บริเวณหน้าโรงเ... 9 รูป อ่าน 41 ครั้ง41006 ก.ค. 2561
 การรับรางวัล ชนะเลิศการแข่งขันประกวดเดินสวนสนาม 10 รูป อ่าน 30 ครั้ง30006 ก.ค. 2561
 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดินประกวดสวนสนาม ระดับลูกเส... 9 รูป อ่าน 45 ครั้ง45018 มิ.ย. 2561
 พิธีถวายพวงมาลา แด่ ร.6 9 รูป มาใหม่ อ่าน 191 ครั้ง191019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าโครงการต้านยาเสพติด ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 203 ครั้ง203015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปี 57... 20 รูป มาใหม่ อ่าน 202 ครั้ง202015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญ ปี 57 22 รูป มาใหม่ อ่าน 215 ครั้ง215015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ปี 57 10 รูป มาใหม่ อ่าน 241 ครั้ง241015 ก.ย. 2560
 การเดินสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี ปี 2557 6 รูป มาใหม่ อ่าน 229 ครั้ง229015 ก.ย. 2560
หน้าแรก กิจกรรมจิตอาสา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 พิธีมิซซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 12 รูป12022 ส.ค. 2561
 เจ้าอาวาสนักบุญยอแซฟนำของบริจาคแก่ผู้ยากจน บริเวณชุ... 11 รูป17022 ส.ค. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ ปี 59 8 รูป มาใหม่ อ่าน 260 ครั้ง260019 ก.ย. 2560
หน้าแรก คนเก่งยอแซฟ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 นักเรียนยอแซฟพิจิตรเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภ... 14 รูป2020 ก.ย. 2561
 นักเรียนได้รับรางวัลจากไปรษณีย์ ปี 59 6 รูป มาใหม่ อ่าน 209 ครั้ง209019 ก.ย. 2560
 ลูกเสือ เนตรนารีทุกคนที่ร่วมกันเดินสวนสนาม ปี 60 8 รูป อ่าน 220 ครั้ง220019 ก.ย. 2560
 คณะครูรับทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ประจำปี 2... มาใหม่ อ่าน 205 ครั้ง205019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายวิชาการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ทางโรงเรียนร่วมเป็นส่วนหนึึ่งของรายการช่อง ETV 11 รูป7020 ก.ย. 2561
 สช.สุดปลื้ม นักเรียนและโรงเรียนเอกชนได้รับรางวัล 1 รูป อ่าน 46 ครั้ง46012 ก.ค. 2561
 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีกระทรว... 8 รูป อ่าน 75 ครั้ง75004 มิ.ย. 2561
 ขายหนังสือ ขายเสื้อผ้า 12 รูป อ่าน 81 ครั้ง81015 พ.ค. 2561
 นักเรียนแข่งขันว่ายน้ำ ที่จังหวัดกำแพงเพชร 7 รูป อ่าน 201 ครั้ง201012 ก.พ. 2561
 การแข่งขันวิชาการที่จังหวัดตาก 7 รูป อ่าน 231 ครั้ง231019 ธ.ค. 2560
 คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติประเมินโรงเรียนยอแซฟ... 13 รูป อ่าน 302 ครั้ง302010 ต.ค. 2560
 นักขับร้องรุ่นเยาว์จากโรงเรียนยอแซฟพิจิตรร่วมงานมห... 9 รูป อ่าน 301 ครั้ง301010 ต.ค. 2560
 การอบรมเทคโนโลยี ปี 2558 10 รูป มาใหม่ อ่าน 214 ครั้ง214015 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายบุคลากร :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ครูดีเด่นประจำปี 2560 15 รูป อ่าน 156 ครั้ง156012 ก.พ. 2561
 ทางฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลนครสวรรค์มาเยี่ยม ปี 59 6 รูป มาใหม่ อ่าน 237 ครั้ง237019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายอาคารสถานที่ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ข่าวยอแซฟ ฉบับที่ 001/2561 1 รูป2020 ก.ย. 2561
 ทางโรงเรียนได้รวบรวมนำกล่องนม 4 รูป อ่าน 50 ครั้ง50018 มิ.ย. 2561
 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คุณธรรม นำความรู้. ปลูกต้นดาวเร... 9 รูป อ่าน 309 ครั้ง309010 ต.ค. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 10 รูป มาใหม่ อ่าน 266 ครั้ง266019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 มาใหม่ อ่าน 276 ครั้ง276019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายธุรการ การเงิน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เข้าตรวจการเบิกจ... 7 รูป อ่าน 49 ครั้ง49012 ก.ค. 2561
หน้าแรก งานฝ่ายปกครอง :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 เลือกประธานนักเรียน ประจำปี 2561 16 รูป อ่าน 40 ครั้ง40018 มิ.ย. 2561
 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 11 รูป อ่าน 42 ครั้ง42018 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ปี 59 11 รูป อ่าน 213 ครั้ง213019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมไหว้ครู ปี 59 13 รูป อ่าน 226 ครั้ง226019 ก.ย. 2560
 งานไหว้ครู ปี 2558 11 รูป มาใหม่ อ่าน 234 ครั้ง234015 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร... 5 รูป14022 ส.ค. 2561
 กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 21 รูป18022 ส.ค. 2561
 โครงการ เติมสุขสมวัยใส่ใจผู้สูงอายุ 12 รูป อ่าน 71 ครั้ง71015 พ.ค. 2561
 กิจกรรมพ่นยุง บริเวณโรงเรียนก่อนเข้าค่ายลูกเสือ 5 รูป อ่าน 203 ครั้ง203012 ก.พ. 2561
 นักเรียนร่วมแสดงความสามารถรำ ณ สถานีรถไฟพิจิตร 8 รูป อ่าน 170 ครั้ง170012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 59 9 รูป อ่าน 277 ครั้ง277019 ก.ย. 2560
 ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับจราจร 6 รูป มาใหม่ อ่าน 272 ครั้ง272019 ก.ย. 2560
 งานเข้าพรรษา ปี 2559 11 รูป อ่าน 220 ครั้ง220019 ก.ย. 2560
 นักเรียนร้องเพลงอวยพรให้กับสำนักงานสาธารณสุข พิจิตร... 8 รูป มาใหม่ อ่าน 222 ครั้ง222015 ก.ย. 2560
 งานวันแม่ ปี 2558 9 รูป มาใหม่ อ่าน 309 ครั้ง309015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 งานวันแม่ ปี 2558 9 รูป มาใหม่ อ่าน 309 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คุณธรรม นำความรู้. ปลูกต้นดาวเรือง #สัญลักษณ์เลข9 ... 9 รูป อ่าน 309 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติประเมินโรงเรียนยอแซฟพิจิตร เพื่อขอรับรางว... 13 รูป อ่าน 302 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 นักขับร้องรุ่นเยาว์จากโรงเรียนยอแซฟพิจิตรร่วมงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาต... 9 รูป อ่าน 301 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 59 14 รูป มาใหม่ อ่าน 283 ครั้ง19 ก.ย. 2560
 งานวันพ่อ ปี 2558 11 รูป มาใหม่ อ่าน 280 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 59 9 รูป อ่าน 277 ครั้ง19 ก.ย. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 มาใหม่ อ่าน 276 ครั้ง19 ก.ย. 2560
 นักเรียนออกกำลังกาย ปี 57 4 รูป มาใหม่ อ่าน 274 ครั้ง12 ก.ย. 2560
 ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับจราจร 6 รูป มาใหม่ อ่าน 272 ครั้ง19 ก.ย. 2560