Untitled-1
สารสนเทศ

Untitled-1
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
18.204.2.53
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 50
18.204.x.xx
54.36.xxx.xx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
103.102.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 50
Untitled-1
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Untitled-1
รวมลิงท์ราชการ
 
nited
pra
ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คติพจน์ : สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม คำขวัญ : คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน้าแรก กิจกรรมนักเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 62 13 รูป อ่าน 20 ครั้ง20019 ส.ค. 2562
 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปี62 14 รูป อ่าน 83 ครั้ง83013 มิ.ย. 2562
 มิสซาก่อนเกิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 11 รูป อ่าน 82 ครั้ง82017 พ.ค. 2562
 นักเรียนร่วมจับสลากรางวัล เนื่องในกิจกรรมงานวันคริ... 15 รูป อ่าน 161 ครั้ง161024 ธ.ค. 2561
 งานเลี้ยงฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทานและประเพณีแห่ด... 36 รูป อ่าน 180 ครั้ง180019 ธ.ค. 2561
 สุขสันต์วันลอยกระทง 16 รูป อ่าน 186 ครั้ง186023 พ.ย. 2561
 กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 24 รูป อ่าน 325 ครั้ง325003 ก.ย. 2561
 นักเรียรับประทานอย่างมีระเบียบ 4 รูป อ่าน 415 ครั้ง415016 พ.ค. 2561
 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 14 รูป อ่าน 495 ครั้ง495012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สามัญ 17 รูป อ่าน 481 ครั้ง481012 ก.พ. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรมวิชาการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา สังฆมณฑลนครส... 13 รูป อ่าน 28 ครั้ง28019 ส.ค. 2562
 ภาพบรรยากาศ อบรมเตรียมเข้ารีบการประเมิน สมศ. รอบ 4... 16 รูป อ่าน 20 ครั้ง20019 ส.ค. 2562
 การประเมินสถานศึกษา การตรวจเยี่ยมของสมศ. รอบ 4  21 รูป อ่าน 20 ครั้ง20019 ส.ค. 2562
 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวรปรัชญ์ ศรีน้อย 10 รูป17019 ส.ค. 2562
 ประกาศ โรงเรียนพระราชทาน 2 รูป อ่าน 333 ครั้ง333006 ก.ค. 2561
 ทางโรงเรียนจัดทำบ้านดิน 12 รูป อ่าน 327 ครั้ง327015 พ.ค. 2561
 การอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง 13 รูป อ่าน 273 ครั้ง273015 พ.ค. 2561
 กิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 9 รูป อ่าน 310 ครั้ง310015 พ.ค. 2561
 ขอแสดงความยินดีกับน้อง ภูริดา คงมีคอน 3 รูป อ่าน 469 ครั้ง469012 ก.พ. 2561
 ผลการแข่งขัน Science Show ปี 2558 13 รูป มาใหม่ อ่าน 665 ครั้ง665015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 27 รูป อ่าน 44 ครั้ง44008 ก.ค. 2562
 วันสุนทรภู่ 14 รูป อ่าน 240 ครั้ง240006 ก.ค. 2561
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 59 14 รูป มาใหม่ อ่าน 544 ครั้ง544019 ก.ย. 2560
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมภาษาอังกฤษเช้านี้... Vocabulary (Fruits) 5 รูป อ่าน 118 ครั้ง118015 ก.พ. 2562
 ข่าวยอแซฟ ฉบับที่ 002/2561 1 รูป อ่าน 300 ครั้ง300020 ก.ย. 2561
 กิจกรรมช่วงเช้าวันศุกร์ วิาภาษาอังกฤษ 7 รูป อ่าน 244 ครั้ง244022 ส.ค. 2561
 การแข่งขันวิชาอังกฤษ ปี 2559 7 รูป อ่าน 545 ครั้ง545019 ก.ย. 2560
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 26 รูป อ่าน 263 ครั้ง263022 ส.ค. 2561
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการงานอาชีพฯ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร์ 4 รูป อ่าน 103 ครั้ง103017 พ.ค. 2562
 กิจกรรมดีๆ นักเรียนมัธยมสร้าง QR CORD ในบ้านดินแหล... 7 รูป อ่าน 205 ครั้ง205020 ก.ย. 2561
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพละศึกษา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 การแข่งขันกีฬาอนุบาล ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 496 ครั้ง496015 ก.ย. 2560
หน้าแรก กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 จังหวัดพิจิตร... 12 รูป16019 ส.ค. 2562
 ลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวเดินสวนสนาม... 12 รูป อ่าน 74 ครั้ง74005 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมลูกเสือสำรอง ระดับประถม 1- 3.... 11 รูป อ่าน 138 ครั้ง138015 ก.พ. 2562
 กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมลูกเสือสำรอง ระดับอนุบาล 3. ค่... 10 รูป อ่าน 139 ครั้ง139015 ก.พ. 2562
 ลูกเสือเนตรนารีร่วมกันบำเพ็ญประยชน์ บริเวณหน้าโรงเ... 9 รูป อ่าน 248 ครั้ง248006 ก.ค. 2561
 การรับรางวัล ชนะเลิศการแข่งขันประกวดเดินสวนสนาม 10 รูป อ่าน 222 ครั้ง222006 ก.ค. 2561
 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดินประกวดสวนสนาม ระดับลูกเส... 9 รูป อ่าน 421 ครั้ง421018 มิ.ย. 2561
 พิธีถวายพวงมาลา แด่ ร.6 9 รูป มาใหม่ อ่าน 413 ครั้ง413019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าโครงการต้านยาเสพติด ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 449 ครั้ง449015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปี 57... 20 รูป มาใหม่ อ่าน 485 ครั้ง485015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรมจิตอาสา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กลุ่มทีมงานวินเซนบริจาคสิ่งของให้น้อง 7 รูป อ่าน 91 ครั้ง91015 ก.พ. 2562
 ประชุมวินเซนฯ ไตรมาส4/2018 ณ ศาลาโบนุสฯ ได้ผ้าห่มก... 4 รูป อ่าน 93 ครั้ง93015 ก.พ. 2562
 พิธีมิซซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 12 รูป อ่าน 195 ครั้ง195022 ส.ค. 2561
 เจ้าอาวาสนักบุญยอแซฟนำของบริจาคแก่ผู้ยากจน บริเวณชุ... 11 รูป อ่าน 273 ครั้ง273022 ส.ค. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ ปี 59 8 รูป มาใหม่ อ่าน 515 ครั้ง515019 ก.ย. 2560
หน้าแรก คนเก่งยอแซฟ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกุลปริา สารัรักษ์ ศิษย์เ... 3 รูป อ่าน 23 ครั้ง23019 ส.ค. 2562
 เด็กดีศรียอแซฟ 2 รูป อ่าน 132 ครั้ง132015 ก.พ. 2562
 รับรางวัลจากการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้าน 8 รูป อ่าน 280 ครั้ง280027 ก.ย. 2561
 นักเรียนยอแซฟพิจิตรเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภ... 14 รูป อ่าน 225 ครั้ง225020 ก.ย. 2561
 นักเรียนได้รับรางวัลจากไปรษณีย์ ปี 59 6 รูป มาใหม่ อ่าน 509 ครั้ง509019 ก.ย. 2560
 ลูกเสือ เนตรนารีทุกคนที่ร่วมกันเดินสวนสนาม ปี 60 8 รูป อ่าน 502 ครั้ง502019 ก.ย. 2560
 คณะครูรับทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ประจำปี 2... มาใหม่ อ่าน 472 ครั้ง472019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายวิชาการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนได้รับตราพระราชทานโครงกา... 9 รูป17027 ส.ค. 2562
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  2 รูป อ่าน 90 ครั้ง90026 ส.ค. 2562
 กิจกรรมวันต่อต้าน โลก  18 รูป อ่าน 36 ครั้ง36008 ก.ค. 2562
  เตรียมรับประเมินภายในบูรณาการสู่ประเมินภายนอกรอบ4... 23 รูป อ่าน 41 ครั้ง41008 ก.ค. 2562
 คนเก่งยอแซฟเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษ 10 รูป อ่าน 70 ครั้ง70005 มิ.ย. 2562
 การอบรมจินตคณิต ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา 14 รูป อ่าน 64 ครั้ง64013 พ.ค. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Course Outline และ ... 8 รูป อ่าน 87 ครั้ง87006 พ.ค. 2562
 ขอแสดงความดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขั... อ่าน 192 ครั้ง192023 พ.ย. 2561
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากการแข่งขันงานศิลปหัตถ... 19 รูป อ่าน 296 ครั้ง296027 ก.ย. 2561
 ทางโรงเรียนร่วมเป็นส่วนหนึึ่งของรายการช่อง ETV 11 รูป อ่าน 268 ครั้ง268020 ก.ย. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก งานฝ่ายบุคลากร :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประชุมครูก่อนเกิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 4 รูป อ่าน 85 ครั้ง85013 พ.ค. 2562
 ครูดีเด่นประจำปี 2560 15 รูป อ่าน 441 ครั้ง441012 ก.พ. 2561
 ทางฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลนครสวรรค์มาเยี่ยม ปี 59 6 รูป มาใหม่ อ่าน 525 ครั้ง525019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายอาคารสถานที่ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ทางโรงเรียนติดรูปฉายาลักษณ์ พระราชินี บริเวณหน้าโร... 5 รูป อ่าน 72 ครั้ง72005 มิ.ย. 2562
 ข่าวยอแซฟ ฉบับที่ 001/2561 1 รูป อ่าน 248 ครั้ง248020 ก.ย. 2561
 ทางโรงเรียนได้รวบรวมนำกล่องนม 4 รูป อ่าน 282 ครั้ง282018 มิ.ย. 2561
 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คุณธรรม นำความรู้. ปลูกต้นดาวเร... 9 รูป อ่าน 702 ครั้ง702010 ต.ค. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 10 รูป มาใหม่ อ่าน 592 ครั้ง592019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 มาใหม่ อ่าน 557 ครั้ง557019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายธุรการ การเงิน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เข้าตรวจการเบิกจ... 7 รูป อ่าน 331 ครั้ง331012 ก.ค. 2561
หน้าแรก งานฝ่ายปกครอง :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 การเลือกประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 7 รูป อ่าน 79 ครั้ง79010 มิ.ย. 2562
 หนังสือเชิญประชุมปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีกา... 1 รูป อ่าน 77 ครั้ง77021 พ.ค. 2562
 เลือกประธานนักเรียน ประจำปี 2561 16 รูป อ่าน 200 ครั้ง200018 มิ.ย. 2561
 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 11 รูป อ่าน 266 ครั้ง266018 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ปี 59 11 รูป อ่าน 487 ครั้ง487019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมไหว้ครู ปี 59 13 รูป อ่าน 514 ครั้ง514019 ก.ย. 2560
 งานไหว้ครู ปี 2558 11 รูป มาใหม่ อ่าน 554 ครั้ง554015 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร... 5 รูป อ่าน 255 ครั้ง255022 ส.ค. 2561
 กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 21 รูป อ่าน 310 ครั้ง310022 ส.ค. 2561
 โครงการ เติมสุขสมวัยใส่ใจผู้สูงอายุ 12 รูป อ่าน 352 ครั้ง352015 พ.ค. 2561
 กิจกรรมพ่นยุง บริเวณโรงเรียนก่อนเข้าค่ายลูกเสือ 5 รูป อ่าน 599 ครั้ง599012 ก.พ. 2561
 นักเรียนร่วมแสดงความสามารถรำ ณ สถานีรถไฟพิจิตร 8 รูป อ่าน 430 ครั้ง430012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 59 9 รูป อ่าน 524 ครั้ง524019 ก.ย. 2560
 ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับจราจร 6 รูป มาใหม่ อ่าน 517 ครั้ง517019 ก.ย. 2560
 งานเข้าพรรษา ปี 2559 11 รูป อ่าน 426 ครั้ง426019 ก.ย. 2560
 นักเรียนร้องเพลงอวยพรให้กับสำนักงานสาธารณสุข พิจิตร... 8 รูป มาใหม่ อ่าน 535 ครั้ง535015 ก.ย. 2560
 งานวันแม่ ปี 2558 9 รูป มาใหม่ อ่าน 639 ครั้ง639015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 กิจกรรมกีฬาสี ภายใน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2557 12 รูป มาใหม่ อ่าน 765 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คุณธรรม นำความรู้. ปลูกต้นดาวเรือง #สัญลักษณ์เลข9 ... 9 รูป อ่าน 702 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 ผลการแข่งขัน Science Show ปี 2558 13 รูป มาใหม่ อ่าน 665 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 นักขับร้องรุ่นเยาว์จากโรงเรียนยอแซฟพิจิตรร่วมงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาต... 9 รูป อ่าน 660 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 งานวันสุนทรภู่ ปี 2557 11 รูป มาใหม่ อ่าน 654 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 งานวันแม่ ปี 2558 9 รูป มาใหม่ อ่าน 639 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ปี 57 10 รูป มาใหม่ อ่าน 618 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 วันบัณฑิตน้อย ปี 2557 9 รูป มาใหม่ อ่าน 616 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติประเมินโรงเรียนยอแซฟพิจิตร เพื่อขอรับรางว... 13 รูป อ่าน 613 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 กิจกรรมพ่นยุง บริเวณโรงเรียนก่อนเข้าค่ายลูกเสือ 5 รูป อ่าน 599 ครั้ง12 ก.พ. 2561