Untitled-1
สารสนเทศ

Untitled-1
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คติพจน์ : สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม คำขวัญ : คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
 ข้อมูลครูและนักเรียน


ข้อมูลครูก่อนประถมวัยและนักเรียน
                  1   ผู้รับใบอนุญาต
บาทหลวงประเสริฐ  สิทธิ  โทรศัพท์ 
0883995590 


วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  
สาขาเทววิทยาด้านชีวจิต 
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 
2552 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 7 ปี


              2   ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวบุญชอบ  หัวใจ  โทรศัพท์  0894884957


วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรีสาขา  ครุศาสตรบัณฑิต  ดำรงตำแหน่งที่ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม  2542 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 19 ปี
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม)

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนยอแซฟพิจิตร All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2020-01-08 (1229 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]