Untitled-1
สารสนเทศ

Untitled-1
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คติพจน์ : สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม คำขวัญ : คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
 ข้อมูลบุคลากร

คณะครูผู้ชาย
คณะครูผู้หญิง


ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลผู้บริหาร

                  1   ผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงประเสริฐ  สิทธิ  โทรศัพท์  0883995590 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท   สาขาเทววิทยาด้านชีวจิต  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน  2552 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 7 ปี

              2   ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวบุญชอบ  หัวใจ  โทรศัพท์  0894884957

วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรีสาขา  ครุศาสตรบัณฑิต  ดำรงตำแหน่งที่ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม  2542 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 19 ปี


(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม)

(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่มกราฟ)

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนยอแซฟพิจิตร All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (4493 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]